Demo aanvragen

Vul onderstaand formulier in en ontvang een gratis productdemonstratie.

Velden met een (*) zijn verplicht.
  Ik wil graag een online demo

  Wat is een personeelsschouw?

  Een personeelsschouw (ook wel vlootschouw genoemd) is een instrument dat managers helpt bij het systematisch verzamelen en ordenen van gegevens in relatie tot de performance van hun medewerkers. Een personeelsschouw levert voor HRM vervolgens de input voor de ontwikkeling van strategisch HR-beleid. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld gaan over aanwezige kennis (of -niveau), functioneren, talenten, potentieel en competenties. Het resultaat van de personeelsschouw is sturingsinformatie voor de managers én de organisatie. Soms wordt er wel eens een vergelijking gemaakt met een personeelsinformatiesysteem, maar wij kunnen niet genoeg benadrukken dat dit compleet verschillende systemen zijn en met verschillende doelen worden ingezet.

  Wat levert het op?

  De personeelsschouw brengt alle afzonderlijke informatie over jouw medewerkers bij elkaar. Dit levert je een schat aan informatie op over je huidige en toekomstige organisatie. De personeelsschouw is hiermee een onmisbaar management-instrument. Door de ontwikkeling van je personeel simpelweg te monitoren kun je jouw plannen en acties doelgericht bijsturen.

  Format / methode

  Wat is nu het ultieme format van een personeelsschouw? Naar onze overtuiging is er niet één ultiem format. Ons ultieme format is dat het per definitie maatwerk moet zijn.

  Wel zijn er natuurlijk thema’s die vrijwel altijd terugkeren in een personeelsschouw. Denk hierbij aan thema’s over aanwezige kennis, functioneren en potentieel (HR3P), opleiding en ontwikkeling, competenties, enzovoorts. Dit zijn de thema’s die noodzakelijk zijn om het organisatiebeleid te kunnen ontwikkelen. Naast deze thema’s is het aanbevelenswaardig om ook in te zoomen op specifieke vragen die er gelden/heersen/zijn bij een afdeling of team. Dit levert niet alleen meer informatie op voor de organisatie als geheel, maar vergroot ook de betrokkenheid en de mate van het ervaren van eigenaarschap van de managers die de personeelsschouw invullen. Wellicht overbodig om te melden, maar het is van essentieel belang dat de specifieke vragen van een afdeling of team enkel bij de betrokken leidinggevende(n) worden getoond.

  Praktijkcasus / voorbeeld

  Hiervoor verwijzen wij graag naar een helder artikel dat een externe redacteur heeft geschreven in samenwerking met één van onze klanten:

  https://www.hcmhr.nl/wp-content/uploads/Interview-mboRijnland-en-HCM-HR-in-NVP.pdf

  Resultaat SPP

  Strategische personeelsplanning is een begrip dat wij zelf niet meer zo vaak gebruiken. Het is die ene term dat volgens de nationale en internationale onderzoeken al jaren hoog op de agenda staat bij organisaties, maar bijna even zo vaak niet goed van de grond komt. Tegelijkertijd zou het topprioriteit moeten zijn van organisaties als geheel, maar HRM in het bijzonder om op strategische wijze het personeel in te zetten in de organisatie. Organisaties die dit doen hebben gelukkiger personeel dat productiever is, zich doelgericht wil ontwikkelen en zich op die manier ontplooit tot een echte professional. De organisatie ziet vervolgens de winst toenemen. Winsttoename door productiever personeel dat efficiënter werkt en winsttoename door kostenbesparing. Zo neemt het ziekteverzuim af en vallen de kosten voor werving & selectie lager uit omdat bijvoorbeeld de gezochte kwaliteiten gewoon in de eigen organisatie aanwezig blijken te zijn.

  De voorwaarde hierbij is wel dat het proces goed is ingericht en dat er wordt gewerkt met een slimme en praktische methodiek om de informatie te verzamelen.

  Je menselijk kapitaal op een strategische wijze inzetten in de organisatie levert twee winnaars op. Namelijk de individuele medewerker én de organisatie. Belangrijk hierbij is om je te realiseren dat het een organisch proces is. Je kan het vergelijken met een zaadje. Je plant het, geeft het de juiste verzorging en tijd en aandacht en vervolgens bloeit en schittert de bloem bijna als vanzelf…

  Volgende editie: Persoonlijke Zelfevaluatie

  In dit artikel zijn we ingegaan op de personeelsschouw. Het management is betrokken bij de personeelsschouw en dat is waardevol. Nog waardevoller is het om de visie van de medewerker op zichzelf, zijn/haar toekomst en de toekomst van jouw organisatie erbij te betrekken. Hierover meer in het artikel: wat is een persoonlijke zelfevaluatie?

  Even sparren?

  Ben je bezig met strategisch HR-beleid te ontwikkelen of zelfs al een personeelsschouw te implementeren en heb je hierover een vraag? Neem geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting contact met ons op via 0172 – 769 140 of info@hcmhr.nl