Demo aanvragen

Vul onderstaand formulier in en ontvang een gratis productdemonstratie.
Ik wil graag een online demo

Persoonlijke zelfevaluatie

Ontdek de ware ambities en toekomstwensen van uw medewerkers

Wat is een strategisch HR-plan zonder de behoeften en ambities te kennen van uw medewerkers? De ideeën die het management heeft over het personeel zijn waardevol, maar meestal eenzijdig. Een leidinggevende heeft wel een beeld van het functioneren van de medewerker, maar weet vaak niet wat de echte ambities en wensen van de medewerker zijn. Ook het beeld van uw medewerkers over zichzelf en over de organisatie is vaak eenzijdig. Met behulp van de Persoonlijke zelfevaluatie worden al deze ideeën met elkaar verbonden.

Onze Persoonlijke zelfevaluatie is een medewerkers-instrument. Uw medewerkers hebben een opvatting over hun eigen functioneren, ambities en toekomstwensen. Met behulp van de digitale Persoonlijke zelfevaluatie verzamelt u deze opvattingen snel en eenvoudig.

Het resultaat: een waardevolle analyse van het potentieel van uw medewerkers

De Persoonlijke zelfevaluatie geeft u een scherpe analyse van het functioneren en potentieel van uw medewerkers, gezien door de ogen van uw medewerkers zelf.  Dit levert u waardevolle informatie op individueel-, team-, afdelings-, en organisatieniveau. In combinatie met de Personeelsschouw heeft u op elke vraag en op elk niveau een adequaat antwoord. Bovendien bevat de Persoonlijke zelfevaluatie voor al uw medewerkers hun doelgericht persoonlijk ontwikkelplan.

Hoe het werkt: praktische eenvoud en flexibiliteit

De Persoonlijke zelfevaluatie werkt praktisch, makkelijk en flexibel. Allereerst worden relevante personeelsgegevens ingelezen in de Persoonlijke zelfevaluatie. Vervolgens kunt u hier uw eigen specifieke vragen en automatische rapportages aan toevoegen. Daarna kunt u aan de slag. Zo heeft u in een handomdraai de informatie die u nodig heeft voor een effectief strategisch HR-plan.

Medewerker en hun manager klaar voor een goed gesprek? 

Gebruik het Dialoogformulier. Het dialoogformulier brengt de wederzijdse ideeën van uw management en medewerkers in kaart en ondersteunt zodoende een open gesprek tussen manager en medewerker gericht op de gezamenlijke toekomst. 

Weten hoe de Persoonlijke Zelfevaluatie uw organisatie verder helpt?

Neem contact op met Frank Haneveer via 0172 – 769 140 of stuur een email naar f.haneveer@hcmhr.nl

De door TNO ontwikkelde HR3P-matrix vormt de technische basis van de Personeelsschouw. Een beproefde methode die adequaat inzicht geeft in de kwalitatieve staat van uw personeelsbestand. 

Verrijk uw inzichten en gun uzelf een compleet inzicht in uw menselijk kapitaal! Bekijk ook:

Demo aanvragen

Vul onderstaand formulier in en ontvang een gratis productdemonstratie.
Ik wil graag een online demo