Demo aanvragen

Vul onderstaand formulier in en ontvang een gratis productdemonstratie.

Velden met een (*) zijn verplicht.
  Ik wil graag een online demo

  Privacyverklaring

  HCM-HR, gevestigd aan Tolnasingel 3, 2411 PV Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  HCM-HR
  Tolnasingel 3
  2411 PV Bodegraven

  https://www.hcmhr.nl
  0172 – 769 140
  info@hcmhr.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  HCM-HR verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  HCM-HR verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • om goederen en diensten bij je af te leveren;
  • HCM-HR analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

  HCM-HR verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  HCM-HR neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HCM-HR) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  HCM-HR bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  Contactformulier: Max. 4 jaar
  Offerteformulier: Max. 4 jaar
  Sollicitatieformulier: Max. 2 jaar
  Nieuwsbriefinschrijving: Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.
  Aanvraag via e-mail: Max. 4 jaar
  Overige formulieren: Max. 4 jaar
  Klantgegevens: Max. 5 jaar (inclusief gegevens van bovenstaande methodes, tenzij er sprake is van een commerciële relatie)

  Delen van persoonsgegevens met derden

  HCM-HR verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HCM-HR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Lees meer over hoe wij gebruik maken van cookies in ons Cookiebeleid.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HCM-HR.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hcmhr.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  HCM-HR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je van mening bent dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hcmhr.nl.

  Deze site is beveiligd door reCAPTCHA

  De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hier van toepassing.