Demo aanvragen

Vul onderstaand formulier in en ontvang een gratis productdemonstratie.
Ik wil graag een online demo

Data-Analyse

Cijfermatig inzicht in de omvang en kwaliteit van uw personeelsbestand vormt een belangrijke basis voor uw Strategische Personeelsplanning. De focus ligt hierbij op eigenschappen die van belang zijn voor de toekomst van de organisatie en het vervullen van functies. Dat is waar HR Analytics zijn meerwaarde kan bewijzen. Meten is weten!

Resultaat van HR-Analytics

HR-Analytics brengt het rendement van de investering in uw menselijk kapitaal in beeld. HR-Analytics is een analysemethode die u:

  • beter inzicht geeft in het potentieel en de kracht van uw medewerkers en leidinggevenden, zodat u meer grip krijgt op hun prestaties;
  • laat zien in welke HR-activiteiten u het beste kunt investeren;
  • in staat stelt om uw organisatie optimaal te laten groeien.

Enkele voorbeelden zijn: het zichtbaar maken van het rendement op opleidingen, ziekteverzuim of andere P-kengetallen. Met al deze informatie vormt HR-Analytics een solide onderbouwing voor een HR-strategie gericht op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Onze Digitale Personeelsmonitor levert u bovenstaande op. En meer! Een unieke tool ontwikkeld waarmee u al uw strategische personeelsinformatie onderbrengt in één overzichtelijk systeem.

HR-Analytics als bron voor interventies

Cijfers gaan pas spreken op het moment dat ze worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Vanuit dat inzicht kan de koers van uw organisatie worden bepaald en kunnen noodzakelijke interventies worden gedaan. Die interventies kunnen liggen op het terrein van opleiden en trainen, persoonlijke groei, realiseren van ambities en het vergroten van het engagement van uw medewerkers. Daarnaast vormt cijfermatig inzicht een belangrijke basis voor uw werving- en selectiebeleid.

Toegevoegde waarde

Door cijfermatig het verleden, het heden en de toekomst te verbinden met relevante externe en interne factoren verschaft HR Analytics u waardevolle informatie voor het sturen en beheersen van uw organisatie. Dat samen vormt de input voor uw strategisch HRM-beleid.

Het leest niet alleen of u veel kanten uit kunt met De Digitale Personeelsmonitor. Dat is namelijk ook ‘gewoon’ het geval. Wij bieden u precies die ondersteuning die u wenst, op het moment dat u dat wenst en in de vorm waarin u dat wenst.

De data-analyse voert u zelf uit met uw collega’s. Wanneer u de flexibele behoefte heeft aan klankborden of (delen van) de analyse wilt uitbesteden dan staan wij graag voor u klaar.

Meer weten?

Wilt u meer weten over data-analyse of de Digitale Personeelsmonitor? Neem dan contact op met Gerard Haneveer via 0172 – 769 140 of stuur een email naar g.haneveer@hcmhr.nl