Demo aanvragen

Vul onderstaand formulier in en ontvang een gratis productdemonstratie.

Velden met een (*) zijn verplicht.
  Ik wil graag een online demo

  Wat is een persoonlijke zelfevaluatie?

  De persoonlijke zelfevaluatie is een instrument dat zowel de medewerker als de organisatie helpt. Alle individuele medewerkers in je organisatie hebben beelden over hoe zij nu functioneren, wat hun (onbenut) potentieel is en vooral ook welke ambitie ze hebben. Hoe zij de individuele ontwikkeling voor zich zien, maar bijvoorbeeld ook ontwikkelingen van de organisatie en de rol die zij daarin kunnen spelen.

  Je kunt je vast voorstellen dat het bij elkaar brengen van al deze individuele beelden een bron van waardevolle – en essentiële – informatie is voor je organisatie.

  Waarom de persoonlijke zelfevaluatie?

  In veel organisaties wordt er wel gesproken óver de medewerkers, maar niet zozeer mét de medewerkers; zeker niet op het gebied van voornoemde thema’s. En dat is een oprecht gemiste kans in heel veel opzichten. Immers, wie anders dan je medewerkers zelf kunnen je het beste informeren over hoe zij naar de wereld kijken?

  De persoonlijke zelfevaluatie helpt de medewerker na te denken over zijn of haar eigen huidige functioneren en loopbaan, zijn of haar ambities en gewenste ontwikkelrichting. Op die manier help je als werkgever je medewerker ook fris en fruitig te houden. Samen kunnen jullie anticiperen op de toekomst en gerichte en adequate plannen bedenken en uitvoeren.

  Wat levert het op?

  Eigenlijk veel meer dan dat ik nu beschrijf, maar om een voorzet te geven levert het je op organisatieniveau inzicht in de performance, ambities en ontwikkelplannen van je medewerkers door de ogen van je medewerkers zelf. Met deze inzichten heb je een schat aan informatie over je huidige en toekomstige organisatie. Voor de medewerker levert het op dat ze over zichzelf en de (toekomstige) situatie nadenken (bewustwording), worden ‘gehoord’ in de organisatie en in staat worden gesteld een open, eerlijk en gelijkwaardig gesprek te kunnen voeren met de manager en/of HRM.

  Op basis van al deze inzichten kun je haarfijn je strategisch HR-beleid ontwikkelen en op die manier je medewerkers optimaal faciliteren. Hierdoor ben je dus automatisch bezig met datgene te doen wat het beste is voor jouw organisatie!

  Format / methode

  Er is wat ons betreft geen ultiem format van de persoonlijke zelfevaluatie. De persoonlijke zelfevaluatie moet naar onze mening – net als bij de personeelsschouw – per definitie als maatwerk worden opgeleverd. Alleen dan is het van maximaal toegevoegde waarde voor jouw organisatie.

  Uiteraard zijn er thema’s die vrijwel altijd terugkeren in de persoonlijke zelfevaluatie. Denk hierbij aan thema’s als functioneren en potentieel (HR3P), opleiding en ontwikkeling, competenties, maar ook zaken als de persoonlijke ambitie en het – ontwikkelplan, de arbeidsdruk en niet te vergeten een activiteitenplan. Je medewerkers uitdagen hun visie uit te spreken over de koers van het eigen team of afdeling leidt ook tot mooie inzichten en vergroot de betrokkenheid van de medewerker bij de organisatie. Daarover de dialoog aan gaan kan zomaar voor hele mooie verrassingen zorgen…

  Het goede gesprek

  Met de persoonlijke zelfevaluatie en de personeelsschouw verzamel je essentiële informatie vanuit de medewerker en de manager. Doordat zij nadenken over de relevante thema’s in persoonlijk opzicht, maar ook gelinkt aan de organisatiedoelstellingen, ontstaat gelijktijdig de input voor een open dialoog tussen medewerker en manager; het goede gesprek.

  Tegenwoordig komen veel organisaties tot het inzicht dat de formele en standaard gesprekcyclus niet het gewenste resultaat oplevert. Het is te formeel, heeft een enorme top-down benadering en wordt eigenlijk al vanuit de basis als negatief ervaren. Het is dus ook niet zonder reden dat veel organisaties hun gesprekscyclus buiten de deur zetten en op zoek zijn naar een goede oplossing. Zeg maar de oplossing zoals wij die bieden met onze Digitale Personeelsmonitor

  Het goede gesprek is in feite niet meer dan je medewerker met de manager in gesprek te laten zijn over relevante onderwerpen, met realiteitszin en vooral gericht op de toekomst. De persoonlijke zelfevaluatie en de personeelsschouw snijden de relevante onderwerpen aan waarover de medewerker en de manager nadenken. Dit geldt dus tevens als de voorbereiding waarmee een open en transparant gesprek kan worden gevoerd tussen medewerker en de manager. Onze persoonlijke zelfevaluatie bevat een geïntegreerde koppeling met de personeelsschouw en allerlei handige functionaliteiten, waardoor de persoonlijke zelfevaluatie het goede gesprek voeren heeft voorbereid, dit ondersteuning biedt tijdens het gesprek en er tevens naslagwerk mee wordt verzameld voor manager, medewerker én HRM. Gewoon onmisbaar dus!

  Resultaat SPP

  Strategische personeelsplanning is een begrip dat wij zelf niet meer zo vaak gebruiken. Het is die ene term dat volgens de nationale en internationale onderzoeken al jaren hoog op de agenda staat bij organisaties, maar bijna even zo vaak niet goed van de grond komt. Tegelijkertijd zou het topprioriteit moeten zijn van organisaties als geheel, maar HRM in het bijzonder om op strategische wijze het personeel in te zetten in de organisatie. Organisaties die dit doen hebben gelukkiger personeel dat productiever is, zich doelgericht wil ontwikkelen en zich op die manier ontplooit tot een echte professional. De organisatie ziet vervolgens de winst toenemen. Winsttoename door productiever personeel dat efficiënter werkt en winsttoename door kostenbesparing. Zo neemt het ziekteverzuim af en vallen de kosten voor werving & selectie lager uit omdat bijvoorbeeld de gezochte kwaliteiten gewoon in de eigen organisatie aanwezig blijken te zijn.

  De voorwaarde hierbij is wel dat het proces goed is ingericht en dat er wordt gewerkt met een slimme en praktische methodiek om de informatie te verzamelen.

  Je menselijk kapitaal op een strategische wijze inzetten in de organisatie levert twee winnaars op. Namelijk de individuele medewerker én de organisatie. Belangrijk hierbij is om je te realiseren dat het een organisch proces is. Je kan het vergelijken met een zaadje. Je plant het, geeft het de juiste verzorging en tijd en aandacht en vervolgens bloeit en schittert de bloem bijna als vanzelf…

  Volgende editie

  In dit artikel zijn we ingegaan op de persoonlijke zelfevaluatie. In een eerdere editie hebben we het gehad over de personeelsschouw. Met deze instrumenten hebben we dus alle beelden verzameld vanuit de organisatie. In het volgende artikel gaan we in op de vraag hoe je nu met al deze data medewerkers kunt gaan zoeken en matchen op functies, vacatures en/of tijdelijke projectmedewerkers (in- of extern).

  Even sparren?

  Ben je bezig met strategisch HR-beleid te ontwikkelen of verregaande ambitie om een personeelsschouw of persoonlijke zelfevaluatie te implementeren en heb je hierover een vraag? Neem geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting contact met ons op via 0172 – 769 140 of info@hcmhr.nl