Demo aanvragen

Vul onderstaand formulier in en ontvang een gratis productdemonstratie.

Frank Haneveer

Ondernemen is een ontdekkingsreis. Wat mij in het ondernemerschap aanspreekt is de mate waarin je je eigen koers kunt uitstippelen, verantwoordelijkheid kunt en moet nemen voor je eigen handelen en hieruit voortvloeiende resultaten en zodoende het leven ook ervaart als een ontdekkingsreis.

Ik gun organisaties (werknemers en werkgevers) een soortgelijke ontdekkingsreis. Uiteraard met richtlijnen, maar wat mij betreft met zo min mogelijk grenzen.

Vanuit mijn marketingachtergrond heb ik geleerd om gefocust te zijn op de klantbehoefte en klantbeleving. Als je goed naar je klant luistert en naar inhoud en omgang voorziet in zijn of haar behoefte, dan is een goede relatie een vanzelfsprekend gevolg. Zo kijk ik ook naar arbeidsrelaties en -settings. Hierbij merk ik graag op dat – net zoals in een gezonde klant-/ leveranciersrelatie – er sprake is van een wederzijdse inspanningsverplichting.

Voor mij een vanzelfsprekende benadering, maar ik merk ook dat hier nog een wereld in te winnen valt. Datzelfde geldt voor strategisch personeel plannen. De benadering hiervan lijkt zo vanzelfsprekend, maar wordt in de praktijk nog onvoldoende toegepast. Voor een deel ligt de oorzaak hier wat mij betreft in de ‘waan van de dag’ die regeert en anderzijds ook het ‘onbekend maakt onbemind’ principe. Wat ook een rol speelt is dat veel organisaties simpelweg geen toegang hebben tot de benodigde informatie. Daarbij heb ik ervaren dat er leveranciers op de markt actief zijn die veel beloven, maar in de praktijk onvoldoende waarmaken. Hetzij door ontoereikende digitale ondersteuning te bieden, hetzij door een erg abstracte benadering van begeleiding en advisering. Een gevoel van zweverigheid is dan het logische gevolg. En dat terwijl je op basis van goede, relevante informatie en juiste analyses, conclusies en interventies tot zoveel mooie concrete resultaten kunt komen.

Praktisch handelen vanuit intelligentie. Dat is mijn en onze doelstelling, elke dag opnieuw. Wij gaan graag samen met u op ontdekkingsreis.

Gerard Haneveer

Als HR-manager in diverse organisaties en vervolgens als interim-manager/consultant van een groot management consultantsbureau, variërend van strategisch HRM-adviseur tot interim-directeur tot het verrichten van organisatieonderzoek en -advies, ben ik vertrouwd geraakt met hrm- en organisatievraagstukken. De afgelopen 10 jaren ben ik mij gaan verdiepen en specialiseren in strategisch HR-beleid en -personeelsplanning.

Elke organisatie heeft strategische personeelsplanning ’op papier’ prioriteit gegeven. Maar veel organisaties besteden er nauwelijks ‘echt’ aandacht aan. Niet verwonderlijk als je ziet dat er veel adviseurs zijn die er een ‘boekhoudkundige exercitie’ van hebben gemaakt. Jammer! Strategisch personeel plannen is focussen op de toekomstige benodigde kwaliteit, met oog voor de mogelijkheden van je huidige medewerkers.

Je organisatie klaar maken voor de toekomst betekent los durven laten van vertrouwde opvattingen. Ook die van de ‘boekhoudkundige’ strategische personeelsplanning. HR kan (en moet) veel meer met cijfermatige onderbouwing doen. Maar prestatieverbetering bereik je vooral door de menselijke waarden als uitgangspunt te nemen voor je bedrijfsvoering. Mensen raken dan engaged, oftewel betrokken en gepassioneerd: “hart-betrokken!”

Mijn professie is om de kwaliteit, cijfermatig onderbouwd, in beeld te brengen en te adviseren over de begaanbare wegen om de organisatieverbetering te realiseren. Ik ben een sparringpartner voor bestuur, directie, managers en medewerkers.

Mijn motto: “Prestatieverbetering door menselijke waarden in plaats van door prestatiedruk!”

Marloes Haneveer

In tegenstelling tot wat sommige andere mensen al op jonge leeftijd weten, had ik werkelijk geen idee wat ik nu precies in mijn werkzame leven wilde gaan doen. Het kon iets met of voor mensen zijn, maar net zo goed iets met dieren of planten. In de loop der tijd (vooral die van de middelbare onderwijstijd) werd e.e.a. toch steeds duidelijker, vooral ook daarbij geholpen door de opgedane ervaringen gedurende mijn bijbaantjes. Daardoor bleek al wel dat het contact met mensen en het dienstverlenende en klantgerichte aspect mij goed lag. De echte doorbraak kwam echter toen ik een wat minder positieve ervaring op deed binnen een organisatie. De daar geldende organisatiecultuur en de omgang met mensen zette mij aan het denken; hoe kun je mensen wel op een goede en gemotiveerde manier uitdagen het allerbeste uit zichzelf te halen en wat is er voor nodig om een prettige en veilige werksfeer te creëren? Dit alles bracht mij tot het inzicht om de opleiding Personeel en Arbeid te gaan volgen in Leiden en hier viel inderdaad alles op z’n plaats.

Gedurende de opleiding ging ik stage lopen bij een gemeente en kon ik daar mijn carrière voortzetten na het behalen van mijn diploma. Binnen deze gemeente leerde ik de breedte van het HRM-vak kennen; eerst als Personeelsmedewerkster, maar al snel daarna als P&O-adviseur. Na de gemeente volgde een Veiligheidsregio en ook hier deed ik de nodige ervaring in de breedte van het HRM-vak op. Er was echter wel een rode draad in mijn dienstbetrekkingen, namelijk die van werving en selectie. Ik ontdekte ook dat hier mijn hart lag en ging mij hier meer op toeleggen, ditmaal bij een andere Veiligheidsregio waar werving en selectie een groot en belangrijk HRM-agendapunt is.

Als HRM adviseur van de HCM ga ik graag samen met de klant aan de slag om de juiste persoon voor een functie te werven en te selecteren.

Marjan de Kievit

Ieder mens is uniek. En omdat organisaties grotendeels gevormd worden door de mens is in mijn optiek ook iedere organisatie uniek.

Dat is wat mijn werk voor mij boeiend maakt. Als (senior) HR adviseur ga ik op zoek naar het vraagstuk dat binnen uw unieke organisatie speelt. Dat kunnen zowel strategische, tactische als operationele vraagstukken zijn.

Ik heb in meerdere sectoren gewerkt, van onderwijs en (semi) overheid tot het bedrijfsleven. In eerste instantie in loondienst en sinds enkele jaren als zelfstandig ondernemer. Tijdens eerdere opdrachten heb ik me onder andere bezig gehouden met strategische personeelsplanning en personeelsscans, maar ook met thema’s als ziekteverzuim, gesprekscyclus, werving en selectie en onboarding. De personeelsmonitor van HCM-HR heb ik tijdens mijn werkzaamheden een aantal maal ingezet. Mijn ervaring is dat dit goed inzicht geeft in de talenten van het individu en daarmee de kracht van de organisatie. Een mooi middel om het gesprek binnen de organisatie met elkaar aan te gaan.

Opdrachtgevers waarderen mijn integriteit, kwaliteit van dienstverlening, pro-activiteit en mijn gemakkelijke wijze van communiceren op alle niveaus. Naast HR adviseur ben ik ook loopbaancoach.