Demo aanvragen

Vul onderstaand formulier in en ontvang een gratis productdemonstratie.
Ik wil graag een online demo

Frank Haneveer

Ondernemen is een ontdekkingsreis. Wat mij in het ondernemerschap aanspreekt is de mate waarin je je eigen koers kunt uitstippelen, verantwoordelijkheid kunt en moet nemen voor je eigen handelen en hieruit voortvloeiende resultaten en zodoende het leven ook ervaart als een ontdekkingsreis.

Ik gun organisaties (werknemers en werkgevers) een soortgelijke ontdekkingsreis. Uiteraard met richtlijnen, maar wat mij betreft met zo min mogelijk grenzen.

Vanuit mijn marketingachtergrond heb ik geleerd om gefocust te zijn op de klantbehoefte en klantbeleving. Als je goed naar je klant luistert en naar inhoud en omgang voorziet in zijn of haar behoefte, dan is een goede relatie een vanzelfsprekend gevolg. Zo kijk ik ook naar arbeidsrelaties en -settings. Hierbij merk ik graag op dat – net zoals in een gezonde klant-/ leveranciersrelatie – er sprake is van een wederzijdse inspanningsverplichting.

Op het eerste gezicht lijken marketing en HRM misschien tegenovergestelde vakgebieden. Ik heb geleerd dat dat helemaal niet waar is. Marketing en HRM hebben veel overeenkomsten. Het is meer ‘de bril’ waardoorheen je naar een vraagstuk kijkt. Zo komt het ook dat mijn vader en ik goed kunnen samenwerken. Hij is de HRM’er en ik de marketeer. Als een gevolg hiervan heb ik wel geleerd dat marketeers vaker gelijk hebben dan HRM’ers, maar dat terzijde… Het is mijn overtuiging dat beide vakgebieden veel aan elkaar kunnen hebben. Heb je ooit naar je medewerkers gekeken alsof het je klanten waren? En andersom, heb je ooit eens naar je klanten gekeken alsof het je medewerkers waren. Ik weet zeker dat dit interessante ideeën oproept.

In mijn vrije tijd ben ik graag aan het zeilen, sporten (squash en hardlopen) en/of musiceren (trompet). En aangezien mijn vriendin zeer goed indisch kan koken is sporten in toenemende mate noodzakelijk aan het worden.

Gerard Haneveer

Als HR-manager binnen diverse organisaties en vervolgens als interim-manager/consultant van een groot consultantsbureau, variërend van strategisch HRM-adviseur tot interim-directeur tot het verrichten van organisatieonderzoek en -advies, ben ik vertrouwd geraakt met hrm- en organisatievraagstukken. Overigens ben ik deze ontwikkeling pas gaan maken na jarenlang actief geweest te zijn in andere beroepen binnen andere branches. Altijd in de sfeer van ‘het werken met mensen’.

In het afgelopen jaar heb ik naast ondernemerschap/adviseur ook weer eens verbreding gezocht door mede een andere zijweg in te slaan. Rijden als chauffeur voor kinderen met (ernstige)beperkingen. De wereld van vitaliteit en beperking is boeiend en leerzaam. Vooral verbaas ik mij elke dag weer, welke vitaliteit kinderen met een beperking kennen. Ook leer ik relativeren. De zorg die mensen kennen die het ouderschap of opvoedkundige gedeelte op zich nemen verdienen onze respect. Maar ook in de scholen of behandelcentra mag ik bijzondere mensen ontmoeten. Wat een talenten, vooral in grote mate van diversiteit.

Ik heb veel ervaring. Mijn leeftijd en carrièrepad maken dat ik al heel veel heb meegemaakt en heb gezien. Maar de ervaring van het chauffeurswerk doet mij opnieuw inzien dat je nooit bent uitgeleerd en dat je elke dag opnieuw open moet staan voor nieuwe ervaringen. Dat houdt je jeugdig en bovenal lenig in denken en doen. Deze lenigheid gebruik ik om organisaties klaar te maken voor de toekomst. Vaak betekent dit voor organisaties het los durven laten van vertrouwde opvattingen. De hokjesgeest achter je laten. Prestatieverbetering bereik je vooral door de menselijke waarden als uitgangspunt te nemen voor je bedrijfsvoering. Mensen raken dan betrokken en gepassioneerd: “hart-betrokken!” Mensen laten dan ook veel meer zien welke talenten zij in huis hebben en die talenten ‘mag’ je dan ook als organisatie leren kennen.

Mijn professie is om de kwaliteit, cijfermatig onderbouwd, in beeld te brengen en te adviseren over de begaanbare wegen om de organisatieverbetering te realiseren. Ik ben een sparringpartner voor bestuur, directie, managers en medewerkers. Ook als loopbaanadviseur en -coach. Diversiteit is voor mij van belang en mensen ontmoeten in uiteenlopende omstandigheden. Vanuit de opvatting dat de organisatie, leidinggevenden en medewerkers het ‘samen moeten doen.

Mijn motto: “Prestatieverbetering in een organisatie bereik je door aandacht voor elkaar te hebben, elkaar te kennen en menselijke waarden oprecht toe te passen!”

In mijn vrije tijd speel ik trombone in een bigband, wandel en fiets ik graag en geniet ik van het zeilen.

Marloes Haneveer

In tegenstelling tot wat sommige andere mensen al op jonge leeftijd weten, had ik werkelijk geen idee wat ik nu precies in mijn werkzame leven wilde gaan doen. Het kon iets met of voor mensen zijn, maar net zo goed iets met dieren of planten. In de loop der tijd (vooral die van de middelbare onderwijstijd) werd e.e.a. toch steeds duidelijker, vooral ook daarbij geholpen door de opgedane ervaringen gedurende mijn bijbaantjes. Daardoor bleek al wel dat het contact met mensen en het dienstverlenende en klantgerichte aspect mij goed lag. De echte doorbraak kwam echter toen ik een wat minder positieve ervaring op deed binnen een organisatie. De daar geldende organisatiecultuur en de omgang met mensen zette mij aan het denken; hoe kun je mensen wel op een goede en gemotiveerde manier uitdagen het allerbeste uit zichzelf te halen en wat is er voor nodig om een prettige en veilige werksfeer te creëren? Dit alles bracht mij tot het inzicht om de opleiding Personeel en Arbeid te gaan volgen in Leiden en hier viel inderdaad alles op z’n plaats.

Gedurende de opleiding ging ik stage lopen bij een gemeente en kon ik daar mijn carrière voortzetten na het behalen van mijn diploma. Binnen deze gemeente leerde ik de breedte van het HRM-vak kennen; eerst als Personeelsmedewerkster, maar al snel daarna als P&O-adviseur. Na de gemeente volgde een Veiligheidsregio en ook hier deed ik de nodige ervaring in de breedte van het HRM-vak op. Er was echter wel een rode draad in mijn dienstbetrekkingen, namelijk die van werving en selectie. Ik ontdekte ook dat hier mijn hart lag en ging mij hier meer op toeleggen, ditmaal bij een andere Veiligheidsregio waar werving en selectie een groot en belangrijk HRM-agendapunt is.

Als HRM adviseur van de HCM ga ik graag samen met de klant aan de slag om de juiste persoon voor een functie te werven en te selecteren.

Marjan de Kievit

Ieder mens is uniek. En omdat organisaties grotendeels gevormd worden door de mens is in mijn optiek ook iedere organisatie uniek.

Dat is wat mijn werk voor mij boeiend maakt. Als (senior) HR adviseur ga ik op zoek naar het vraagstuk dat binnen uw unieke organisatie speelt. Dat kunnen zowel strategische, tactische als operationele vraagstukken zijn.

Ik heb in meerdere sectoren gewerkt, van onderwijs en (semi) overheid tot het bedrijfsleven. In eerste instantie in loondienst en sinds enkele jaren als zelfstandig ondernemer. Tijdens eerdere opdrachten heb ik me onder andere bezig gehouden met strategische personeelsplanning en personeelsscans, maar ook met thema’s als ziekteverzuim, gesprekscyclus, werving en selectie en onboarding. De personeelsmonitor van HCM-HR heb ik tijdens mijn werkzaamheden een aantal maal ingezet. Mijn ervaring is dat dit goed inzicht geeft in de talenten van het individu en daarmee de kracht van de organisatie. Een mooi middel om het gesprek binnen de organisatie met elkaar aan te gaan.

Opdrachtgevers waarderen mijn integriteit, kwaliteit van dienstverlening, pro-activiteit en mijn gemakkelijke wijze van communiceren op alle niveaus. Naast HR adviseur ben ik ook loopbaancoach.