Demo aanvragen

Vul onderstaand formulier in en ontvang een gratis productdemonstratie.

Strategische personeelsplanning

Data-analyse

Consultancy

Strategische personeelsplanning dwingt de mensen in uw organisatie om zich te focussen op de (nabije) toekomst. Het doel van strategische personeelsplanning is dan ook uw organisatie hiervoor in gereedheid te brengen en te houden. Inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van uw medewerkersbestand is hierbij cruciaal. Worden de taken en rollen in uw werkprocessen wel optimaal verricht? Hoe zorgt u ervoor dat de goede prestaties van uw medewerkers en van uw organisatie in de toekomst gewaarborgd blijven?

HR-Analytics is een belangrijke bouwsteen voor strategische personeelsplanning. Door cijfermatig het verleden, het heden en de toekomst te verbinden met relevante externe en interne factoren verschaft HR-Analytics u waardevolle informatie voor het sturen en beheersen van uw organisatie. Deze informatie vormt de input voor uw strategisch HRM-beleid.

Onze consultants hebben een diversiteit aan achtergronden. Allen hebben ervaring op directie- en managementniveau en op het ontwikkelen van beleid. Zij kennen het brede terrein van organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering en zijn volledig geëquipeerd op het terrein van HRM. Vanuit deze achtergrond hebben zij zich ontwikkeld tot specialisten op het gebied van strategische personeelsplanning.

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning dwingt de mensen in uw organisatie om zich te focussen op de (nabije) toekomst. Het doel van strategische personeelsplanning is dan ook uw organisatie hiervoor in gereedheid te brengen en te houden. Inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van uw medewerkersbestand is hierbij cruciaal. Worden de taken en rollen in uw werkprocessen wel optimaal verricht? Hoe zorgt u ervoor dat de goede prestaties van uw medewerkerts en van uw organisatie in de toekomst gewaarborgd blijven?

HR-analytics

HR-Analytics is een belangrijke bouwsteen voor strategische personeelsplanning. Door cijfermatig het verleden, het heden en de toekomst te verbinden met relevante externe en interne factoren verschaft HR-Analytics u waardevolle informatie voor het sturen en beheersen van uw organisatie. Deze informatie vormt de input uw strategisch HRM-beleid.

Consultancy

Onze consultants hebben een diversiteit aan achtergronden. Allen hebben ervaring op directie- en managementniveau en op het ontwikkelen van beleid. Zij kennen het brede terrein van organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering en zijn volledig geëquipeerd op het terrein van HRM. Vanuit deze achtergrond hebben zij zich ontwikkeld tot specialisten op het gebied van strategische personeelsplanning.

Interim-management

Werving & selectie

Soms is het goed om de invoering of aansturing van bepaalde processen buiten de bestaande managementstructuur te beleggen. Al was het alleen maar omdat uw eigen managers hun handen vol hebben aan de dagelijkse bedrijfsvoering. HCM beschikt over ervaren interim -, implementatie – en verandermanagers die voor uiteenlopende processen inzetbaar zijn.

Op het moment dat er een functie binnen een organisatie vrijkomt, wordt er vaak direct een wervings- en selectieprocedure opgestart. Wij stimuleren interne mobiliteit door doelgericht naar de capaciteit en kwaliteit van uw personeel te kijken. HCM biedt u hiervoor diverse tools aan. Mocht de gedroomde kandidaat niet in huis aanwezig zijn, dan kijken we graag met u buiten uw deur. Onze werving & selectie adviseurs kunnen u ondersteunen hierbij ondersteunen.

Interim-management

Soms is het goed om de invoering of aansturing van bepaalde processen buiten de bestaande managementstructuur te beleggen. Al was het alleen maar omdat uw eigen managers hun handen vol hebben aan de dagelijkse bedrijfsvoering. HCM beschikt over ervaren interim -, implementatie – en verandermanagers die voor uiteenlopende processen inzetbaar zijn.

Werving & selectie

Op het moment dat er een functie binnen een organisatie vrijkomt, wordt er vaak direct een wervings- en selectieprocedure opgestart. Wij stimuleren interne mobiliteit door doelgericht naar de capaciteit en kwaliteit van uw personeel te kijken. HCM biedt u hiervoor diverse tools aan. Mocht de gedroomde kandidaat niet in huis aanwezig zijn, dan kijken we graag met u buiten uw deur. Onze werving & selectie adviseurs kunnen u ondersteunen hierbij ondersteunen.